Velkomen

Hardanger Trebåt- og Handverksfestival
Trebåtar, Tradisjonshandverk, Folkefest og Marknadshelg
Norheimsund, 10.–12. juni 2022

Musikk: Bell Berge: Arngunn Timenes Bell og Vidar Berge
Video: Silje Ensby/Hardanger fartøyvernsenter

Frå i år satsar me sterkare på tradisjonshandverk og husflid og ynskjer å skapa ein fagleg og sosial møteplass for utøvarane og ein hyggeleg marknadsplass for visning og sal av produkta.
Festivalen, som i 2022 går av stabelen for 22. gong, byr på folkeliv, utstilling, marknad, musikk, opne verkstader, faglege føredrag, filmframsyningar og kafé m.m.

Hardanger Fartøyvernsenter – ein del av festivalen

Hardanger Trebåt- og Handverksfestival byggjer på sterke og lange tradisjonar. Hardanger har vore fødestad for båttypar og båtar i århundre. Handverkstradisjonar og god tilgang på skog gav grunnlag for storstilt båt -og fartøybygging.
I 1984 blei forløparen til Hardanger Fartøyvernsenter stifta i Norheimsund. Senteret utvikla seg til å bli eit nasjonalt og internasjonalt tyngdepunkt for fartøyvern og maritime handverk. Dette gjer at Kvam herad kanskje har Nord-Europa sin største konsentrasjon av trebåtbyggjarar.

Programoversikt

Festivalen går føre seg i Norheimsund sentrum og på Hardanger fartøyvernsenter (felles billett). Opningstid:
Laurdag 11.juni kl 10 – 18
Sundag 12.juni kl 11 – 15.
Sjå detaljert program her

Fredag 10. juni
Heile dagen Mottak av båtar og utstillarar i Norheimsund Gjestehamn
Kl 2100: Skippermøte i Atrium, Norheimsund Gjestehamn

Laurdag Kl 15 Claudia Scott på scene i gjestehamn

Laurdag 11. juni
Kl 07:00 er det rigging av standar og mottak av utstillarar
i Norheimsund sentrum
Kl 10:00 Utstillingane opnar i sentrum og på Hardanger fartøyvernsenter
Heile dagen på fartøyvernsenteret vil det vera aktivitetar for born, film, føredrag, utstillingar, cafe, levande handverk
Kl 12:00 Er det Offisiell opning av den 22.
Hardanger Trebåt- og Handverksfestival
Kl 11:00, 13 og 15 Vil det vera bra underhaldning frå scene, Norheimsund Gjestehamn
Kl 18:00 Marknadane stengjer for dagen

Søndag Kl 14 Rune Walle og Gunn Alstadhaug på Scene i Gjestehamn

Sundag 12. juni
Kl 09:00 Kyrkjeferd med båt til Folketonemesse i Vikøy kyrkje-Gudsteneste kl 1100-1200. Prest: Roar Strømme. Organist: Margrete L. Kjosås. Møt fram på Hardanger Fartøyvernsenter
Kl 11:00 Utstillingane opnar dørane i sentrum og på Hardanger fartøyvernsenter
Kl 12:00 og 14 :00 Vil det vera bra underhaldning frå scene, Norheimsund Gjestehamn
Kl 15:00 Avslutning av festivalen – Takk for i år

Akiviteter for barn på
Hardanger fartøyvernsenter

Info


Fotogalleri fra Trebåt festivalen i 2022

Om oss

“Rotasjonskløyving av furustokk” ved Kasper Krogh Hansen.

Hardanger Trebåtfestival blei starta i 1999 og har etablert seg som vestlandet sin trebåtfestival. Festivalen har sidan starten vore arrangert kvart år i midten av juni unnateke Covid-åra 2020 og 2021. Årets festival er såleis den 22. i rekkja.

Hardanger Fartøyvernsenter er del av festivalen med opne verkstadar og gode opplevingar for store og små.

Frå 2022 satsar me sterkare på tradisjonshandverk og husflid og ynskjer å skapa ein fagleg og sosial møteplass for utøvarane samt ein hyggeleg marknadsplass for visning og sal av produkta.
Gratis deltaking for trebåtar og non-profit handverkarar, rimeleg pris for profesjonelle aktørar.
Festivalen byr på folkeliv, utstilling, marknad, musikk, opne verkstader, faglege føredrag, filmframsyningar og kafé m.m.

Beste helsing festivalstyret
Geir Madsen, festivalsjef

Hardanger Trebåtfestival SA
Postadresse: Gamle Dalaveg 3

Festivaladresse: Kaien 10
5600 Norheimsund
Org nr No 980 374 610

www.trebaat.no
info@trebaat.no