Program 2023

Hardanger Trebåt- og Handverksfestival, Norheimsund, 9.-11. juni 2023
Fredag: Gratis
Laurdag: Bill kr 100,- ved inngang. Born under 12 år gratis.
Sundag: Gratis
>>>DU FÅR 5 KONSERTAR FOR 100 KRONER!
Felles billett sentrum og Hardanger Fartøyvernsenter

Tid

Aktivitetet

Bilete

Stad

Fredag 9. juni

Heile dagen 

Mottak av båtar

Norheimsund Gjestehamn

21:00 

Skippermøte

Norheimsund Gjestehamn Atriumet

Laurdag 10. juni

Kl 07:00

Rigging av standar - mottak av utstillarar

Norheimsund

sentrum

Kl 10:00

Marknaden opnar for dagen. 

Norheimsund

sentrum og

Hardanger Fartøyvernsenter

Heile dagen

Aktivitetar, film, føredrag, utstillingar, cafe, levande handverk

Hardanger Fartøyvernsenter

Kl 11:00

Knallgod underhaldning

Scene,

Norheimsund Gjestehamn

Kl 12:00

Offisiell opning

Scene,

Norheimsund Gjestehamn

Kl 13:00

Knallgod underhaldning

Scene,

Norheimsund Gjestehamn

Kl 15:00

Enno betre underhaldning

Scene,

Norheimsund Gjestehamn

Kl 18:00

Marknadane stengjer for dagen

Kl 20:00

Baccalao-middag/Festmiddag CMB 30 år. Nb! Berre for mannskapa på utstillingsbåtane.

Atrium,

Norheimsund Gjestehamn

Sundag 11. juni

Kl 09:00

Kyrkjeferd med eller utan båt til gudsteneste i Vikøy Kyrkje kl 11.

Frammøte på Hardanger Fartøyvernsenter

Kl 11:00

Utstillingane opnar dørane

Norheimsund

sentrum og

Hardanger Fartøyvernsenter

Kl 12:00

Knallgod underhaldning enno ein gong

Scene,

Norheimsund Gjestehamn

Kl 13:00

Prisutdeling 

Scene,

Norheimsund Gjestehamn

Kl 14:00

Som over

Scene,

Norheimsund Gjestehamn

Kl 15:00

Slutt - Takk for i år