Velkomen til ein uformell presentasjon av båtar i utstilling. God prat rundt heilt enkel servering. Stad: Atriet på Bota

Additional Info

  • Hours: 21:15
  • Venue: Atrium, Bota, Norheimsund Marina
  • Eventbrite button code: For skipper og mannskap på utstillingsbåtane.