Hardanger Fartøyvernsenter – ein del av festivalen

Hardanger Trebåt- og Handverksfestival byggjer på sterke og lange tradisjonar. Hardanger har vore fødestad for båttypar og båtar i århundre. Handverkstradisjonar og god tilgang på skog gav grunnlag for storstilt båt -og fartøybygging.
I 1984 blei forløparen til Hardanger Fartøyvernsenter stifta i Norheimsund. Senteret utvikla seg til å bli eit nasjonalt og internasjonalt tyngdepunkt for fartøyvern og maritime handverk. Dette gjer at Kvam herad kanskje har Nord-Europa sin største konsentrasjon av trebåtbyggjarar.