Båtuniversitetet (HFS)

Foredrag på Hardanger Fartøyvern Senter

--mer info kommer....

Båtvedlikehald

Båttyper

Tradisjoner på sjøen

mange andre ting -- vent å se